Skip to content
營隊活動
戶外教育微專題_基礎人工智慧影像辨識開發體驗
活動日期:2020/8/25

照片數量:5

_MG_1483.JPG _MG_1506.JPG _MG_1526.JPG _MG_1560.JPG _MG_1654.JPG

Copyright © 2018 The Department of Computer Science & Communication Engineering